Tin tức

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MARKETING

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH (Phát triển thị trường) * Yêu cầu: Nam từ 20 tuổi trở lên. Tốt nghiệp THPT hoặc cao hơn. Có phương tiện đi lại. Ưu tiên có kinh nghiệm. Hiểu biết về nghiệp vụ thương mại, marketing, quản lý kinh doanh, phát triển thị trường, chăm sóc và phát triển hệ thống khách hàng. Kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin và đánh giá tình hình thị trường. Kỹ năng làm việc theo nhóm; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và thương lượng.

Sản phẩm mới

Minolta Bizhub 287
Minolta Bizhub 287
63.900.000 VNĐ
e-STUDIO 2809A
e-STUDIO 2809A
70.136.000 VNĐ
e-STUDIO 2309A
e-STUDIO 2309A
36.560.000 VNĐ